Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator (ang. Symulator Lotu Microsoft) – komputerowy symulator lotu dla systemów operacyjnych z rodziny Windows, wydany przez firmę Microsoft i pozwalający na symulację pilotowania różnych statków powietrznych.

Program ten w swojej pierwotnej wersji dostępny był na wiele platform ośmio- i szesnastobitowych, m.in. Atari ST, PC z systemem MS DOS (wersja Flight Simulator 4). Następnie rozwojem tego programu zajęła się firma Microsoft, m.in. to właśnie sam Bill Gates zadecydował o podjęciu przez firmę kontynuacji rozwoju tej “gry”, jak również, stale nadzoruje ten produkt. Jest to jedna z nielicznych gier (jeżeli nie jedyna), które są tworzone bezpośrednio przez Microsoft, bowiem większość innych tytułów jest tworzona przez firmy zależne. Konkretnie symulatorami zajmuje się, wydzielona do tego celu, komórka firmy Microsoft – ACES Studio.

Założeniem autorów, zgodnie z widniejącym na pudełku hasłem As Real As It Gets (ang. tak realny jak to tylko możliwe), jest stworzenie jak najwierniejszego odwzorowania zachowań statków powietrznych, warunków pogodowych, jak również samych maszyn.

Przy tworzeniu tytułu zaangażowanych jest dużo specjalistów z zakresu instruktażu lotu, ekspertów od aerodynamiki, wielu pilotów, i entuzjastów. Dodatkowo dostępnych jest wiele serwisów internetowych z dodatkowymi samolotami, lokalizacjami i innymi usprawnieniami.

Jak można zauważyć kolejne wersje gry oznaczane były początkowo cyframi arabskimi, a następnie numerem roku (gra, do wydania 2004, wychodziła w początkach grudnia i oznaczona jest numerem następnego roku) – tytuł wychodzi w latach parzystych. W rocznikach nieparzystych na silniku wersji cywilnej wydawana jest gra Combat Flight Simulator, czyli symulator samolotów bojowych, do roku 2004, były to maszyny z II wojny światowej.
Nie ukazała się wersja militarna oparta o silnik wersji 2004 (Combat Flight Simulator 1 oparty na silniku wersji ’98, wersja 2 na silniku wersji 2000, wersja 3 na silniku 2002).